OBECNIE PRACUJEMY NAD KOLEJNĄ INWESTYCJĄ MAGAZYNOWĄ W SWARZĘDZU O POWIERZCHNI 38 TYŚ M2

Materiały

Dach płaski – projektowanie, izolacja, materiały

 

Wstęp do materiałów stosowanych w dachach płaskich

 

Dachy płaskie stanowią idealne rozwiązanie, dostosowane do współczesnych potrzeb budownictwa, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i różnorodnych możliwości. Dlatego istotne jest zgłębienie technicznych aspektów projektowania tego rodzaju konstrukcji. Posiadanie tej wiedzy zapewnia, że zamontowany dach będzie służył przez wiele lat, spełniając oczekiwania i wymagania dzisiejszych czasów.

Dlatego zaleca się dokładne przyjrzenie się wszystkim detalom funkcjonowania dachu płaskiego. To pozwoli na jego poprawne wykonanie i uniknięcie podstawowych błędów, które mogą mieć istotny wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia budowlanego.

 

System hydro- i termoizolacji – dach płaski

 

Dach płaski to system hydro– i termoizolacji ułożony w specjalnym układzie funkcjonalnym. Istotnym elementem konstrukcji dachu płaskiego jest również skuteczne odprowadzanie wody za pomocą wpustów dachowych. Konieczne jest spojrzenie na dach płaski jako całość, uwzględniając jednocześnie wszystkie warstwy i składniki. Żaden z elementów nie jest mniej istotny od drugiego – pokrycie dachu, paroizolacja i wpusty powinny być traktowane z równą uwagą i starannością podczas montażu. Jedynie takie kompleksowe podejście przynosi wartość dla wykonawcy, inspektora nadzoru oraz inwestora, gwarantując trwałość budynku przez wiele lat.

 

Jak wygląda układ warstw na dachu płaskim

 

Kompleksowy układ wielowarstwowy otwiera szeroki zakres możliwości. Przede wszystkim istotne jest skuteczne powiązanie wszystkich warstw w taki sposób, aby ograniczyć przenikanie pary wodnej z wnętrza pomieszczeń do warstw dachu płaskiego. Bogactwo warstw i ich synergiczne rozmieszczenie zapewnia ciągłość izolacji, co przekłada się na jej skuteczność w zatrzymywaniu wody i pary wodnej. Równie istotne jest hierarchiczne rozmieszczenie termoizolacji w celu eliminacji mostków termicznych. Podstawowe warstwy dachu płaskiego w układzie klasycznym, powszechnie stosowanym na tego typu konstrukcjach, obejmują następujący układ:

  • konstrukcja nośna
  • paroizolacja
  • termoizolacja
  • warstwa spadkowa
  • hydroizolacja
Membrana PCV
Konstrukcja nośna
Paroizolacja
Termoizolacja
Hydroizolacja - membrany