Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
OBECNIE PRACUJEMY NAD KOLEJNĄ INWESTYCJĄ MAGAZYNOWĄ W SWARZĘDZU O POWIERZCHNI 38 TYŚ M2

Termoizolacja

Termoizolacja - izolacja termiczna w dachach płaskich

 

Współczynnik izolacyjności termicznej

Termoizolacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego współczynnika izolacyjności termicznej w systemie dachowym, który jest określony w Warunkach Technicznych (WT) obowiązujących dla budynków. Ograniczenie wartości współczynnika Uc (max) w WT 2021 dotyczy nie tylko zmian grubości izolacji, ale także wielu procesów towarzyszących, mających istotny wpływ na tę wartość w trakcie eksploatacji.

[Tabela 1] Wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ gazu izolującego oraz materiału termoizolacyjnego w zależności od gęstości objętościowej materiału.

 

 

Regulacje nie narzucają warunków projektowania przegród budowlanych, ale stawiają konkretne wymagania. Warunki dalszego ograniczania strat ciepła zostały zaostrzone, m.in. poprzez kolejne obniżenie wartości progowej współczynnika przenikania ciepła Uc (max). Konieczne staje się zwiększenie grubości termoizolacji, jednak nie zmienia to pozostałych wymagań stawianych dachom płaskim. Skuteczność techniczna i trwałość przegrody zależą od wielu czynników, które muszą być uwzględnione, aby dach płaski spełnił wymagania w przewidzianym okresie eksploatacji.

Zgodnie z WT 2021 zewnętrzne przegrody budynków, w tym dachy, muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i higieny użytkowania, np. penetrację opadów atmosferycznych i pary wodnej zawartej w powietrzu. Konstrukcyjno-materiałowe rozwiązania dachów i ich uszczelnienia powinny uniemożliwiać przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynków. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i topniejącego śniegu do rynien oraz wewnętrznych lub zewnętrznych wylotów dachowych. Kondensacja pary wodnej nie powinna występować, aby zapobiec rozwojowi grzybów pleśniowych, a wewnątrz przegrody nie może gromadzić się narastająca wilgoć spowodowana kondensacją pary wodnej. Niespełnienie tych wymagań, nawet przy osiągnięciu prognozowanego współczynnika Uc = Uc (max), może teoretycznie poprawić parametry cieplne, lecz z czasem będą one maleć, podobnie jak trwałość przegrody.

[Tabela 2] Grubość warstwy izolacyjnej potrzebna do uzyskania odpowiedniej izolacyjności oraz ciężar 1000 m² izolacji.

 

Najczęściej stosowanym materiałem termoizolacyjnym na dach płaski jest styropian EPS 100, który można używać nawet z odpornością ogniową RE15. Przy wyborze materiału uwzględnia się wszystkie elementy dachu, a dobrana pokrywa wraz z termoizolacją powinna spełniać klasę odporności ogniowej, w jakiej projektowany jest budynek. Inne materiały termoizolacyjne stosowane do budowy dachów płaskich to PIR oraz wełna mineralna, które pozwalają na osiągnięcie większej odporności ogniowej niż w przypadku styropianu.

[Tabela 3] Wytrzymałość materiałów termoizolacyjnych na ściskanie oraz rozciąganie.

 

 

Czytaj więcej o membranach stosowanych w budownictwie przemysłowym